Marinbiologi

Här fanns tidigare Maritimt Forum. De finns nu på https://maritimtforum.se/

Marinbiologer är forskare som specialiserat sig i att undersöka havets miljö. Havsdjur, ekosystem, växter, vatten och allt som har att göra med oceanerna är av intresse för en marinbiolog.

Marinbiologi är forskning inom biologin som studerar djur, växter och organismer i havet, oavsett om dess arter har nära taxonomiska släktingar som lever i en annan miljö. Ämnet ligger nära andra vetenskaper, som oceanografi och zoologi. - Wikipedia

Marinbiologin täcker studiet av mikroskopiskt liv, som fytoplankton, till valar. Därmed är det rätt mycket eftersom att en stor del av alla jordens varelser lever i vatten. Det marina ekosystemet är stort.

Marinbiologin i sig är ett stort ämne då det dels kan handla om forskningsfält som ichtyologi, fykologi, och evertebraters zoologi dels att studera betingelser, som sälta, utsläpp, och hur vädret på land påverkar havet. 

Plugga till marinbiolog

Det finns flera skolor där du kan utbilda dig till marinbiolog. Bland annat dessa:

  • Göteborgs universitet
  • Lunds universitet (Campus Helsingborg)
  • Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Bra förberedande utbildning finns även på flera av gymnasieskolans program samt att  Grebbestads folkhögskola har en ettårig marinbiologisk kurs.

Varför bli marinbiolog?

En marinbiolog är en forskare som specialiserar sig på studier av miljöer i våra hav. Om du jobbar med detta så kan du själv välja vad för slags forskning du vill bedriva. Du kan studera olika havsvarelser eller mindre organismer i våra hav. En marinbiolog kan även studera och forska kring olika hav och oceaner. Många som väljer att utbilda sig till marinbiologer är människor som valt att omskola sig. Någon har tidigare jobbat som lärare, någon annan som elektriker i Falköping. Det de har gemensamt är ett brinnande intresse av djur och växtliv i hav och en vilja att skydda och bevara. 

I havet finns det en massa olika slags livsformer: mikroskopiskt liv, växter och alger, evertebrater, fiskar och vattenlevande däggdjur. Reven i haven, framför allt då korallreven har en av de största diversiteter av livsformer på jordklotet.

Användning av värmekameror inom marinbiologi

Värmekameror är ett ovärderligt verktyg inom marinbiologi. De används för att studera temperaturvariationer i marina ekosystem, spåra djurliv och övervaka hälsotillståndet hos arter som är känsliga för temperaturförändringar. Genom att använda värmekameror kan forskare enkelt identifiera områden med termala avvikelser och analysera hur dessa påverkar marina organismer. Detta ger viktiga insikter som hjälper till att skydda våra hav och de arter som lever där.